(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
gulaoxiaozhenjuaner. 《多彩贵州风》演出是贵州的一出具有浓郁民族特色的表演节目。整场演出以歌舞表演为主,具有较高的观赏性,也有一定的互动性。(去贵州玩值得一看哈~

《多彩贵州风》演出是贵州的一出具有浓郁民族特色的表演节目。整场演出以歌舞表演为主,具有较高的观赏性,也有一定的互动性。(去贵州玩值得一看哈~😁😁😁) 演出地点: #中国 #贵州省 贵阳市区的剧院。 #摄影 #人物 #少数名族 #纪实

Share 1 0